03a

Vihreät vaikuttajat Anna-Kaisa Heinämäki ja Olli-Poika Parviainen ylistävät jatkuvan kasvun ihanuutta (AL 26.1.2016) ilman kriittistä pohdintaa. Väestön keskittyminen on luonnonvoimiin rinnastettava ilmiö ja Tampereen velvollisuus on hinnalla millä hyvänsä tiivistää ja tehostaa kaupunkirakennetta. Poliittisessa puheessa kielteiset puolet on lupa unohtaa. Kuten se, että jatkuvan väestönkasvun ansiosta kaupungin tilinpäätös on jo seitsemättä vuotta miinuksella ja liikenne solmussa. Sen me kaikki maksamme.

Kasvua on toki sinänsä järkevää toteuttaa eheyttämällä ja tiivistämällä kaupunkirakennetta, mutta tolkullisesti. On eri asia rakentaa entisestä käytöstä vapautuville tai muutoin vajaakäyttöisille tai joutomaille kuin keskustan viimeisille viheralueille. Koko Suomen muuttoliikettä ei voida mitenkään asuttaa Tampereen ydinkeskustaan.

Tampereella kirjoittajat ovat valmiit uhraamaan ”osan Eteläpuistosta, kunhan vihervyöhykkeet turvataan”. Tähän voi täydestä sydämestä yhtyä. Vihervyöhykkeeseen varmaan kuuluu myös jo olemassa oleva valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen puisto, ei pelkästään rantaan suurelta osin täyttömaalle rakennettava uusi viherkaista.

Toivottavasti korkeassa asemassa olevat päättäjät seisovat lupaamansa takana! Vaikkapa Tampereen lahjana 100-vuotiaalle Suomelle.

Mainokset