Apinat_2

Eteläpuiston ja sen lähialueiden kansainvälisen arkkitehtikilpailu järjestettiin vuosina 2013 – 2014. Suunnittelun kustannukset veronmaksajille ovat tähän mennessä yli 1,36 miljoonaa euroa. Kilpailuvaiheen kulut yksistään ovat yli 500 000 euroa, asemakaavavaiheen 860 000 euroa. Pelkästään konsulttikulut ovat yli miljoona euroa. Silti joudutaan vielä keskustelemaan suunnittelun lähtökohdista.

Rahaa ja aikaa on haaskattu kyseenalaisen ratkaisun läpiajamiseen kaikesta kriittisestä palautteesta huolimatta. ELY-keskus korostaa Eteläpuiston tärkeyttä keskustan viheralueiden jo entisestään vähäisen määrän vuoksi ja katsoo, että Eteläpuisto tulee maakuntakaavan mukaisesti säilyttää virkistyskäytössä maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja luontoarvojen vuoksi. Kaupunki on tähän saakka jättänyt asian huomiotta, kuten valtaosan luonnosvaiheessa jätetyistä 470 mielipiteestä.

Viime vaiheessa voimavaroja on käytetty vaikuttavaan 3D-virtuaalimallin rakentamiseen, jolla hanketta myydään päättäjille. Aika ja panostus, joka olisi pitänyt käyttää suunnitelman kehittämiseen, on suunnattu sen markkinointiin. Tämä on vastuutonta toimintaa ja rahojen käyttöä.

Käsittämättömällä kiireellä asetettiin joulukuussa nähtäville keskeneräinen kaavaehdotus. Tarkoitus näyttää olleen, että kaava juntataan läpi vanhan valtuuston voimin toukokuussa. Kaavoituksesta vastaava apulaispormestari Pekka Salmi on sittemmin lupaillut, että kaava olisi tulossa uuteen valtuustoon vasta alkusyksystä. Tämäkin aikataulu tarkoittaa, ettei kaavaan aiota tehdä olennaisia muutoksia, koska se edellyttäisi suunnitelmien korjaamista, kaavaehdotuksen uutta nähtävilläpitoa ja lausuntokierrosta.

Missä ja kuka asiasta on päättänyt? Palautettahan ei ole yhdessäkään luottamuselimessä vielä käsitelty – ainakaan virallisesi.

Todelliset parannukset ovat välttämättömiä. Kaava tulee palauttaa uuteen valmisteluun. Kansalaisten ja viranomaisten perustellut kannanotot on otettava aidosti huomioon. Kyseenalaiseen ja vaihtoehdottomaan suunnitteluun on tärvätty kolme vuotta aikaa ja huikea summa veronmaksajien rahaa. Tämä ei saa kuitenkaan olla peruste keskeneräisen ja lähtökohdiltaan kyseenalaisen kaavan jyräämiseen maaliin väkisin.

Ei myöskään se, että asiasta on tullut arvovalintojen sijaan arvovaltakysymys. Yhteisen, valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriperinnön ja tärkeän kaupunkipuiston myyminen kaupungin tappiollisen talouden ja jo päätettyjen investointien katteeksi ei myöskään ole hyväksyttävää.

Vaalien alla esitetään pyöreitä lupauksia suunnitelman kehittämisestä. Harkitse tarkkaan, ketä nyt äänestät, kenen lupauksiin voit luottaa.

Mainokset