IMG_4773

Perusasioita kannattaa kerrata: kaupunkilainen tarvitsee lähiluontoa elpyäkseen ja pysyäkseen kunnossa. Kaupunkiluonto on tärkeä osa ympäristöämme ja sen suojelu on osa koko luonnon suojelua. Laajassa maassamme ei ole perusteltua käyttää puistoja  rakennusmaina, vaan pitää arvossa maassamme noudatettuja viisaita viheraluesuosituksia.

Parhaillaan Tampere suunnittelee kaupungin tiivistämistä usealla alueella. Otetaanko aina maisema  ja kaupunkiluonto riittävästi huomioon? Meillä kaikilla on sekä oikeus että vastuu huolehtia ympäristöstämme. Siksi meidän kaupunkilaisten kannattaa  seurata asuinympäristöömme suunniteltavia muutoksia ja ottaa niihin kantaa.

Pormestariohjelmassa keväällä 2018 luvattiin luopua Eteläpuiston tehorakentamisesta ja laatia uusi suunnitelma, jossa aluetta kehitetään puistomaisena viheralueena. Asia ei ole edennyt. Virallisena selityksenä on, että halutaan odottaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu kaupungin yleiskaavavalituksesta. Hallinto-oikeus kumosi kaavan Eteläpuiston osalta viher- ja virkistysalueiden riittämättömyyden johdosta, ja tähän kaupunki on hakenut muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Päätöstä odotellaan lähiviikkoina.

Kansalaistoiminta kannattaa, sillä päättäjien tulee kuulla kuntalaisia. Korkein hallinto-oikeus tyrmäsi hankkeen nakertaa Helsingin keskuspuistoa rakennusmaaksi, mikä rohkaisee myös meitä. Eteläpuisto odottaa.

Nimiä kertyy jatkuvasti adressiimme, joka on edelleen avoinna Eteläpuiston puolesta