IMG_2331

Korkein hallinto-oikeus on kaupunginhallituksen valituksen johdosta kumonnut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisun, jolla kumottiin Tampereen keskustan strategisen yleiskaavan hyväksymispäätös Eteläpuiston osalta. Asiasta olivat valittaneet Eläköön Eteläpuisto ry, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry ja Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry. Yleiskaavan hyväksymispäätös jää näin voimaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu syntyi äänestyksen jälkeen; yksi oikeusneuvoksista olisi pitänyt hallinto-oikeuden päätöksen voimassa. Tämä osoittaa, että asia ei ollut yksiselitteisen selvä ja myös toisenlaiselle ratkaisuille oli osoitettu perusteita.

Eläköön Eteläpuisto ry toteaa päätöksen johdosta seuraavaa:

Yleiskaavan hyväksymispäätöksen ja kaupungin valituksen jälkeen kesäkuussa 2017 hyväksyttiin pormestariohjelma, jossa päätettiin, että Eteläpuistoon laaditaan uusi suunnitelma, ”jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö”. Tämän uuden suunnitelman laatimista ei ole vielä edes aloitettu. Muodollisena syynä on esitetty, että ensin täytyy odottaa KHO:n ratkaisu yleiskaavavalituksesta.

Kaupungin viestintä asiassa on tällä välin ollut ristiriitaista. Kaavoitusohjelmissa tai -katsauksissa suunnittelun etenemisestä ei ole esitetty sanaakaan. Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelman päivityksessä ja esittelyaineistoissa Eteläpuisto on mukana vanhoin, jo hylätyin ratkaisuin. Epätietoisuus kaupungin todellisista aikeista on ollut hämmentävää.

Valtuustokaudesta on kulunut puolitoista vuotta, mikä olisi hyvin voitu jo käyttää sellaisen suunnitelman laatimiseen, missä täydennysrakentamisen tarpeet ja alueen olemassa olevat kulttuuri-, maisema-, virkistys- ja luontoarvot ovat laajasti hyväksyttävillä tavoin yhteensovitettavissa.

Nyt KHO:n ratkaisun myötä tämä viivyttelyn veruke on poistunut, odotamme kaupungilta selkeää ilmoitusta, kuinka työtä jatketaan pormestariohjelman linjausten mukaisesti. Nyt viimeistään on tämän aika. Kaupunkilaisilla on oikeus voida luottaa pormestariohjelman sitovuuteen.

Mainokset