Tamperelainen 11.12.2019

Voiko puistoon rakentaa!

– ”Eteläpuiston hävittäminen kasvattaisi Pyynikin kuormitusta edelleen”

Hämeenpuiston tuleva suojeleminen vaatii Eteläpuiston säilyttämistä. Tampere suunnittelee Hämeenpuiston suojelemista uudessa kaavoitusohjelmassa 2020-2024, joka on nyt luottamushenkilöiden käsittelyssä. Kaupungin halkaiseva puistoakseli Näsinpuistosta Eteläpuistoon on merkittävä historialliselta arvoltaan.

Kaupunki hakee kansallisen kaupunkipuiston statusta ensi keväänä. On erikoista, että hakemusluonnoksessa Eteläpuisto on merkitty muutosalueeksi. Tämä mahdollistaisi tulevaisuudessa kerrostalorakentamisen puistoon kaavamuutoksella. Muutosaluetta ei hakemuksessa tarvita, koska Eteläpuisto on tällä hetkellä kaavassa merkitty puistoksi

.Kun kaupunginvaltuutetut päättävät keväällä 2020 puiston ja muutosalueen väliltä, he myös ilmaisevat kantansa puistoon rakentamista vastaan tai puolesta.

Merkittävää on, että sekä maakuntamuseo, että Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastustavat virkistysalueen pienentämistä. Olisikin ennen kuulumatonta, että Tampereella rakennettaisiin puistoon, kun muualla maailmassa puistoja suojellaan ja viheralueita lisätään.

Tampereella väkiluku kasvaa vuosittain noin kolmellatuhannella, joten myös viheralueita ja puistoja tarvitaan lisää. Eteläpuiston säilyttäminen ja kehittäminen puistona on välttämätöntä. Jo nyt Tampereen keskustassa on viheralueita tuntuvasti vähemmän kuin valtakunnalliset suositukset edellyttäisivät.

Puiston säilyttämistä puoltavat maisemalliset, kulttuuriset, ympäristönsuojelulliset ja terveydelliset syyt. Keskustan asukasmäärä kasvaa. Pyynikin luonnonsuojelualue on jo nyt runsaasta käytöstä kuormittunut. Eteläpuiston hävittäminen kasvattaisi Pyynikin kuormitusta edelleen ja heikentäisi ainutkertaisen harjuluonnon olemassaolon edellytyksiä.

Keskustassa asuvat iäkkäät tai huonosti liikkumaan pääsevät ihmiset eivät pysty käyttämään ulkoiluun Pyynikin rinteitä. Heille Eteläpuisto on mahdollisuus päivittäiseen puistossa liikkumiseen. Paikka on myös päiväkotiryhmien ja pienten koululaisten suosittu retkikohde.

Eteläpuiston kehittäminen kaupunkilaisten yhteiseksi kaupunkipuistotilaksi sopii mainiosti kaupungin ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä korostaviin strategisiin tavoitteisiin, ja myös kansallisen kaupunkipuiston hanke edellyttää koko Eteläpuiston sisällyttämistä.

Tampereella on tilaa asuntorakentamiselle muun muassa Viinikanlahdella. Eteläpuistoa ei asuntojen tarpeen vuoksi tarvitse tuhota. Euroopan kulttuuripääkaupungiksi hakevalle kaupungille olisi katastrofaalista hävittää yli satavuotias, kulttuurihistoriallisesti arvokas puisto.
Tampereen kaupunginvaltuutetut:

Ulla-Leena Alppi (vas.)
Aila Dündar-Järvinen (sd.)
Milka Hanhela (vas.)
Matti Höyssä (kok.)
Leena Kostiainen (kok.)
Anne Liimola (sd.)
Peter Löfberg (r.)
Petri Siuro (vihr.)
Anneli Taina (kok.)
Sari Tanus (kd.)
Sinikka Torkkola (vas.)
Ari Wigelius (sd.)