kesäkuu -17 135

Eläköön Eteläpuisto ry jätti 25.11.2019 kuntalaisaloitteen Eteläpuiston säilyttämisestä ja kehittämisestä kaupunkipuistona. Samana päivänä jätettiin kaupunginvaltuustolle asiaa koskeva adressi, jossa tuolloin oli 16 102 allekirjoitusta. Adressiteksti oli kuntalaisaloitteen liitteenä.

Kuntalaisaloitetta käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 6.4.2020. Kaupunginhallitus päätti antaa aloitteeseen pykälän perustelutekstin mukaisen vastauksen. Tämän monipolvisen ja vaikeatulkintaisen vastauksen voisi tiivistetysti kiteyttää: ”Eteläpuiston asemakaavoitus on keskeytetty eikä aluetta koskevasta suunnitelmaratkaisusta päättäminen ole ajankohtaista.” 

Hämmentävää asiassa on, ettei varsinaiseen aloitteeseen vastata tai edes viitata sanallakaan. Esityslistan liitteenä oli vain adressin teksti, joka siis oli aloitteen liite. Kaupunginhallitus ei siis vastannut aloitteeseen vaan sen liitteeseen. Varsinainen aloite käytännössä salattiin kaupunginhallitukselta. Menettely on kiistatta hyvän hallintotavan vastainen.

Aloitteessa esitettiin muun ohella:

Eläköön Eteläpuisto ry esittää kuntalain 23 §:n mukaisena kuntalaisaloitteena, että Tampereen Eteläpuisto on säilytettävä kaupunkipuistona, ja sitä on uudistettava tamperelaisille avoimena virkistysalueena.  

Tämän turvaamiseksi esitämme, että:

  1. Tampereen kaupunki toteuttaa viimein 2.6.2017 allekirjoitetussa pormestariohjelmassa annetun lupauksen ja sopimuksen, jonka mukaan aiemmin nähtävillä pidetyn asemakaavaehdotuksen ratkaisusta Eteläpuiston osalta luovutaan ja puiston alueelle tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö.
  2. Eteläpuiston liitetään kokonaisuudessaan vireillä olevan Tampereen kansallisen kaupunkipuiston aluerajaukseen. 

(Linkki kuntalaisaloitteeseen)

(Linkki kaupunginhallituksen päätökseen)

Näihin esityksiin perusteluineen ei siis saatu vastausta. On vaikea ymmärtää, mikä ajatus on menettelyn takana. Kuvitellaanko, että kaupunkilaiset oikopäätä hyväksyvät selvästi virheellisen, ellei jopa vilpillisen menettelyn? Hyvä kysymys on, hyväksyvätkö päättäjät tämän. Ovatko äänestäjät antaneet valtuudet moiseen?

Epäilyjä menettelyn todellisesta tarkoituksesta syventää se, että kaupunki on vastoin aiempaa linjaustaan kieltäytynyt luovuttamasta Tampereen kansallisen kaupunkipuiston ohjausryhmän 6.2.2020 kokousmuistiota . Kaupunki myöntää, ettei muistio ole salassapidettävä, mutta kuitenkin salaa sen. Perustuslainkin edellyttämää välttämätöntä syytä salaamiselle ei ole haluttu tai voitu esittää. Ei myöskään perustetta linjan muuttumiselle juuri sen kokouksen kohdalla, jossa käsiteltiin kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotuksesta syksyllä 2019 saatua runsasta kansalaispalautetta.

Kansallinen kaupunkipuiston rajaus lienee tulossa lähiaikoina kaupunginhallituksen käsittelyyn. Ainakin tältä osin suunnitteluratkaisuista päättäminen Eteläpuiston kohdalla on kovikin ajankohtainen – toisin kuin kuntalaisaloitteeseen annetussa vastauksessa väitetään.

Kaupunginhallitus uudisti 25.11.2019 pormestariohjelman Eteläpuistoa koskevat linjaukset. Samalla todettiin: ”Tämä näkemys ohjaa jatkossakin tehtävää Eteläpuistovalmistelua.”  

Huolestuneina odotamme, ovatko virkakunta ja päättäjät aidosti sitoutuneet tähänkään lupaukseen. Näyttöjä odotellaan.