Eteläpuiston ja lähialueen asemakaavoitus keskeytyi kesäkuussa 2017 hyväksyttyyn pormestariohjelmaan. Työn piti edetä muilta osin, mutta varsinaisen Eteläpuiston alueelle luvattiin laatia uusi suunnitelma, jossa säilytetään alueen puistomainen virkistyskäyttö.

Uutta suunnitelmaa ei neljän ja puolen vuoden kuluessa ole edes aloitettu, mutta nyt kaavoitus on etenemässä De Gamlas Hemin ja Kulkutautisairaalan korttelien osalta.

Koulukadun ja Eteläpuisto-kadun risteykseen on suunnitteilla massiivinen 3-kerroksinen koulu- ja päiväkotirakennus. Kovin huonoon kuntoon päästetty Kulkutautisairaala ja Kärysauna on tarkoitus suojella ja kunnostaa. Myös musiikkiopiston käytössä olevat De Gamlas Hem ja Kurilan rakennus suojellaan.

Rakennussuojelun kustannusten kattaminen edellyttää kaupungin mukaan mittavaa asuntorakentamisoikeutta Kulkutautisairaalan kortteliin. Sille on suunnitteilla kaksi 5-8-kerroksista asuinkerrostaloa, jotka muuttavat olennaisesti nykyistä väljää, puistomaista ympäristöä.

Voimassa oleva yleiskaava edellyttäisi asemakaavan pohjaksi koko laajemman alueen yleispiirteistä kokonaistarkastelua. Vuonna 2016 hyväksytty yleissuunnitelma, joka merkitsi koko Eteläpuiston hävittämistä massiivisen asunto- ja toimitilarakentamisen tieltä, ehti vanhentua jo vuoden 2017 pormestariohjelman linjausten johdosta. Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma 2021 pitää nämä linjaukset voimassa. Alueella ei siis ole yleiskaavan edellyttämää ajantasaista yleissuunnitelmaa. Asia on asemakaava-aineistoissa salattu, eikä poikkeamista yleiskaavan määräyksestä ole perusteltu.

Mitään todenmukaista perustetta sille, ettei pormestariohjelmassa luvattua uutta suunnitelmaa ole vielä aloitettukaan, eikä yleiskaavan edellyttämää ajantasaista yleissuunnitelmaa ole tehty, kaupunki ei ole suostunut esittämään.

Asemakaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia vielä perjantaina 28.1.2022. Muistuttaa voi sekä kaavan sisällöstä että siitä, että Eteläpuiston kaavaa viedään päätettäväksi ilman käsitystä laajemmasta kokonaisuudesta. Muistutukset osoitteilla:

Tampereen kaupunki
kirjaamo
PL 487
33101 Tampere
käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C
sähköposti, kirjaamo@tampere.fi,

Muistuksen otsikko:

VI (Kaakinmaa), Koulukatu 19 ja 23, täydennysrakentaminen ja suojelu
Asemakaava nro 8883
Diaari: TRE:5967/10.02.01/2021

MUISTUTUS KAAVAEHDOTUKSEEN

Sitten vapaamuotoinen kannanotto. Jos haluaa jotain muutosta, vaaditaan sitä, mielellään perustellen.

Linkit aineistoihin:

Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
Kulkutautisairaalan viitesuunnitelma
Palaute ja vastineraportti

Advertisement