Julkistimme 10.5. kaikessa hiljaisuudessa valmistellun hankkeen uuden keskuspuhdistamon purkuputkityömaan sijoittamisesta Eteläpuistoon 2023-2024. Asiaan tarttuivat myös YLE Tampere ja Aamulehti – tiedon alkuperäislähdettä mainitsematta.
 
Kumpikaan media ei havainnut, että merkittävä hanke oli valmisteltu päätösvaiheeseen julkisuudelta salassa. Hakijan ja alueen luovuttamispäätöstä valmistelevan viranhaltijan hanketta kaunistelevat perustelut on nielty kritiikittä.
 
Usean tiedustelun jälkeen saimme haltuumme 3.6.2001 päivätyn sijaintipaikkaselvityksen. Siitä ilmenee, että työmaan aluevaraus on totaalinen ja sen vaikutukset tuntuvasti väitettyä raskaammat. Eteläpuiston alatasanteelle kehittyneet virkistyspalvelut ajetaan alas parin vuoden ajaksi. Ainoastaan kesäkahvila Tönö voisi teoriassa jäädä, mutta asiakkaat varmasti kaikkoaisivat. Massiivinen työmaa valtaa ja leimaa koko Eteläpuiston alueen. Itä-länsisuuntainen kulkuyhteys katkeaa alatasanteelta kokonaan. Yhteys laiturille säilyy mutta hankaloituu merkittävästi.
 
Maankäyttölupaa valmisteleva Ari Kilpi totesi Aamulehdessä:
”Hetkellisiä haittoja tulee, mutta kaikki ennallistetaan työmaan jälkeen. Puhutaan lyhytaikaisesta työmaan aiheuttamasta haitasta. Samalla tavoin voi kaupungissa katukin olla joskus hetken aikaa pois käytöstä työmaan vuoksi… Suurin osa alueesta on pysäköintialuetta. Alueelle jää myös työn ajaksi käyttöön osa rannasta”
 
Tosiasiassa ”hetkellinen haitta” on kaksi kesää – aivan eri asia kuin lyhytaikainen katutyömaan sulku. Alue ei ole pysäköintialuetta – varsinainen pysäköintialue jää kokonaan vuokra-alueen ulkopuolelle. Lupa-asiaa valmistelevalta viranomaiselta edellytetään objektiivisuutta ja tosiasioissa pitäytymistä, ei hankeen kaunistelua ja ilmeisten haittojen vähättelyä.
 
Keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen toteaa:
”Jossakin putki täytyy kasata… Joitakin tilapäisiä haittoja työmaasta tulee, vaikka ne pyritäänkin minimoimaan…Työstä aiheutuva haitta on tietysti harmi, mutta tämä on ympäristöteko. Kun se putki saadaan sinne järven pohjaan, niin siellä se on sitten seuraavat 50 vuotta”

Totta – jossainhan putki pitää kasata, mutta ei Eteläpuistossa. ”Jotkut tilapäiset haitat” ovat totaalisia ja lähes kahden vuoden kestoisia. Keskuspuhdistamo on hankekokonaisuutena ympäristöteko, mutta purkuputken kasaaminen Eteläpuistossa ei.
 
Tiedustelujen johdosta toteamme, että vireillä olevan maankäyttöluvan ratkaisee kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm. Lupapäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen asunto- ja kiinteistölautakunnalle. Lupapäätöksen muutoksenhakuohjeineen voi pyytää etukäteen osoitteella virpi.elholm@tampere.fi tai kirjaamo@tampere.fi.
 
Asiasta kertoi ensimmäisenä Eläköön Eteläpuisto ry.
 
Advertisement