Foto: Sanni Turunen

Eläköön Eteläpuisto ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen Tampereen kaupungin kiinteistöpäällikön päätöksestä luovuttaa pääosa Eteläpuiston alatasanteesta Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle puhdistamon purkuputken kokoamistyömaaksi vuosina 2023-2024. Yhdistys vaatii, että päätös tulee kumota ja hakijalta tulee vaatia soveliaamman sijainnin esittämistä työmaalle.

Yhdistys pahoittelee, että oikaisuvaatimus on jäänyt kansalaisille ainoaksi mahdollisuudeksi ottaa asiaan kantaa. Hanke on vastoin lainsäädäntöä ja hyvää hallintotapaa valmisteltu salassa ja päätetty viime hetkellä. . Näin evättiin kaupunkilaisten laillinen oikeus muodostaa näkemystään hankkeeseen ja ottaa siihen kantaa.

Keskuspuhdistamon käyttöönoton aikataulu sekä julkisuudelta piilossa tapahtuneen lupavalmistelu saattavat nyt kuntalaiset kiusalliseen välikäteen. Mahdolliset valitukset saattavat vaarantaa tärkeän ympäristöinvestoinnin käyttöönoton suunnitellussa aikataulussa.  On pelättävissä, että ratkaisun kyseenalaistaminen leimataan koko puhdistamohankeen jarruttamiseksi, ja aikataulun kireydellä perustellaan ennalta päätetty ratkaisu.

Keskuspuhdistamo Oy perustelee purkuputken kokoamistyömaan sijoittamista sillä, että muuta riittävän suurta ”tyhjää” aluetta ei Pyhäjärven rannalta löydy. Tällainen perustelu osoittaa, että sekä hakija että lupapäätöksen valmistelija ovat sivuuttaneet alueen nykyisen monipuolisen virkistyskäytön osoittaessaan viemärityömaan paikaksi Eteläpuiston. 

Hakemuksen liitteenä on 27.5.2022 valmistunut sijaintipaikkaselvitys, joten päätös tehtiin jokseenkin välittömästi tuon jälkeen. Selvitys on yksinomaan työmaateknisiin näkökohtiin keskittyvä ylimalkainen raportti. Eteläpuistoa selvityksessä ei mitenkään käsitellä, muiden neljän vaihtoehdon kohdalla luetellaan vain ongelmat.

Puiston merkitys ja vetovoima koostuu sen monipuolisista ja toisiaan täydentävistä aktiviteeteista, jotka työmaa tulee ajamaan alas. Alueella toimivat muun muassa kesäkahvila, sup-lautavuokraamo, crossfit-ulkokuntosali, joogaohjaajan ja pilates-ohjaajan tunnit sekä kelluva vesihuvipuisto. Siellä toimi myös 100-jäseninen beach volley -ryhmä. Siellä on järjestetty vuotuinen 2-päiväinen liikunta- ja elämystapahtuma Urhon Kesäpäivät. Puistoa käyttävät myös monet yhdistykset ja järjestöt.

Lupapäätöksen perusteluissa esitetään, että työmaa-alueen ulkopuolelle jäisi riittävästi vapaata aluetta yleistä virkistyskäyttöä varten. Tämä ei pidä paikkaansa. Edellä luetellut lukuisat aktiviteetit tulevat loppumaan, ja kesäkahvila Tönön sekä rannan vesihuvipuiston toimintaedellytysten kannalta hankalat kulkuyhteydet ja asiakaspohjan kaikkoaminen vievät pohjan kannattavalta toiminnalta.

Alueen arvon oivaltaneille ja elvyttäneille yrittäjille kahden vuoden toimintakatko olisi kohtalokas isku. Nämä toiminnalliset haitat ovat kokonaan toteamatta ja arvioimatta. Päätöksen perustelut eivät täytä hallintolain ja kaupungin oman säännöstön vaatimuksia kattavuudesta, objektiivisuudesta ja luotettavuudesta. Päätös tulisi kumota jo tällä perusteella.

Asunto- ja kiinteistölautakunta on päättänyt käyttää otto-oikeutta asiassa, joten se tulee uuteen käsittelyyn lautakunnassa todennäköisesti elokuussa. Tämä on oikea vastaus kaupunkilaisten laajasti ilmaisemaan huoleen. Toivottavasti tämä johtaa siihen, ettei kaupunkilaisten rakastamaan kesäkeitaaseen perusteta työmaata. Työmaan aluerajaus tai toiminta-ajan supistaminen eivät ratkaise perusongelmaa. Aikataulupaine puolestaan johtuu hyvästä hallintotavasta poikenneesta valmistelusta, eikä nyt olisi kohtuullista vastuuttaa kaupunkilaisia projektin mahdollisesta hidastumisesta.

Linkki oikaisuvaatimukseen

Advertisement