Eteläpuisto, Urhon kesäpäivät 2022 Foto Sanni Turunen

Asunto- ja kiinteistölautakunta käsittelee keskiviikkona 17.8.2022 Eteläpuiston luovuttamista uuden keskuspuhdistamon purkuputken työmaaksi 2023-2024. Päätösehdotuksen mukaan hakemus aiotaan hyväksyä. Raskas putkityömaa tulee siis valtaamaan Eteläpuiston parin vuoden ajaksi.

Laitakunta päätti ottaa kiinteistöpäällikön jo myöntämän luvan käsiteltäväkseen, koska se on herättänyt monenlaista mielipidettä ja palautetta kuntalaisilta ja useampi lautakunnan jäsen oli ollut siitä huolissaan. Asia luvattiin käsitellä vastuullisesti, huolella ja rauhassa.

Eläköön Eteläpuisto ry ja Tönö Kahvila jättivät aikanaan kiinteistöpäällikön päätöksestä oikaisuvaatimukset. Näitä lautakunta ei aio edes käsitellä.

Päätösehdotuksessa ei ratkaisua perustella lainkaan. Oikaisuvaatimuksissa esitetyt perustelut päätöksen muuttamiseksi sivuutetaan kylmästi. Työmaan vaikutukset Eteläpuiston virkistyskäyttöön ja alueella toimivien yritysten toimintaan ovat selvittämättä. Asian valmistelu rikkoon selvästi lakien, hyvän hallintotavan ja kaupungin oman säännöstön vaatimuksia.

On esitetty perusteltu epäilys, että Eteläpuisto on jo aikaa sitten luvattu putkityömaaksi ja lupaprosessi on vain välttämätön muodollisuus. Tapa, jolla asia nyt tuodaan päätettäväksi, vahvistaa käsitystä. Voidaan myös kysyä, onko tämä syy sille, ettei viisi vuotta sitten luvattua uutta suunnitelmaa ole aloitettu. Tämänkö vuoksi alue on haluttu pitää keskeneräisessä välitilassa kaikki nämä vuodet?

Advertisement