Foto: Markku Rekola

Talven hiljaisuudessa Eteläpuisto odottelee, mietiskelee. Sen polut ja rinteet tarjoavat virkistystä kaikenikäisille kävelijöille ja pulkkailijoille, uskollisesti kuten aina. Keskeneräisenä tietoisesti pidetty kentän alue ei tietenkään ole tähän vuoden aikaan ”kaunis”. Mutta puut ovat, ja ympäröivä tunnelma vanhojen puiden vaiheilla.

Mitä muuta kuuluu?

Noh, sitä ainakin, ettei Eteläpuiston alueelle vieläkään ole aloitettu suunnitelmaa, joka jo vuoden 2017 pormestariohjelmassa luvattiin laatia. Toukokuussa saatiin tieto, että Eteläpuisto on osoitettu Sulkavuoren keskuspuhdistamon purkuputken kokoamistyömaaksi. Viemärin rakentaminen on valtava projekti, jonka menestyksekäs loppuunsaattaminen on toki koko kaupungille tärkeää.

Mutta: Kokoamistyömaan sijoittaminen Eteläpuistoon on tosiasiassa jo ennalta luvattu ja käytännössä ratkaistu asunto- ja kiinteistölautakunnan palautuspäätöksellä, johon ei ole muutoksenhakuoikeutta. Lautakunta palautti asian valmisteluun kyseenalaistamatta Eteläpuistoa työmaan sijoituspaikkana. Kuntalaisia ei kuultu lainkaan eikä jätetty vaikuttamismahdollisuuksia tärkeän virkistysalueen asiassa. Keskeisen, aktiivisessa käytössä olevan virkistysalueen nykyisen kaltaiset aktiviteettien jatkuvuus on siten vaarantumassa. Kiinteistöpäällikön päätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset on jätetty tutkimatta; asunto- ja kiinteistölautakunnan käsittelyssä 17.8.2022 oikaisuvaatimuksissa esitettyjä näkökohtia ei otettu lainkaan huomioon.

Lautakunta asetti kuitenkin kolme ehtoa:

1. Työmaa-alueen rajaus toteutetaan siten, että Eteläpuiston virkistyskäyttö voidaan turvata.

2. Työmaan aikarajaus muutetaan siten, että työmaan lupa on voimassa 1.9.2023-31.5.2025.

3. Kiinteistötoimi käynnistää yhteistyössä kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueen kanssa Eteläpuistokadun etelänpuoleisen alueen muutostyöt puisto- ja virkistysalueeksi työmaan poistumisen jälkeen.

Nyt käsillä oleva muutettukaan aluerajaus ei turvaa Eteläpuiston nykyisen kaltaista virkistyskäyttöä, eikä varsinkaan ranta-alueen nuorten yrittäjien toimintaa. Vaikka työmaa-aika lyhenisi vuoden ja 9 kuukauden mittaiseksi, olisi seurauksena kuitenkin yhden täyden toimintakauden katkos alueen yritysten toiminnalle. Yrittäjien näkemyksen mukaan tämä on toiminnan jatkamisen kannalta kohtalokasta.

Työmaan käyttöön tuleva alue ei saadun tiedon mukaan vaikuttaisi alueen puustoon merkittävästi – rantavyöhykkeellä kasvavia puita jouduttaisiin kaatamaan putkiston siirtämisen vaatiman tilan verran. Niinpä niin…

Keskeinen kysymys jatkossa on, kuinka asunto- ja kiinteistölautakunnan edellyttämät Eteläpuiston muutostyöt puisto- ja virkistysalueeksi työmaan poistumisen jälkeen toteutuvat. Suunnittelu ja toteuttaminenhan eivät kuulu kiinteistötoimelle. Toimivalta on kaupunkiympäristön kehittämisen palvelualueella, joka on jarruttanut eri verukkein Eteläpuiston luvattua uutta suunnitelmaakin kohta jo kuuden vuoden ajan. Viimeksi vuosi sitten yhdyskuntalautakunta myöhästi taas Eteläpuiston suunnittelua kaavoitusohjelmassa vuodella.

Eteläpuiston kaikenkaikkinen arvo on yhä laajemmin tunnustettu. Covid-pandemian ja nykyhetken muiden suurten huolten aikana Eteläpuiston väljä virkistysalue on osoittautunut entistäkin merkityksellisemmäksi.

Adressissa Eteläpuiston säilyttämiseksi ja kehittämiseksi on tällä hetkellä 18 005 allekirjoitusta!
Puisto siis odottaa edelleeen lupausten lunastamista.

Hyvää uutta vuotta 2023!

Advertisement